W wyniku wniesionych przez firmy Motorola Solutions, IP Connect oraz Integrated Solutions odwołań – Komenda Główna Policji przesunęła termin składania ofert w postępowaniu przetargowym dot. modernizacji łączności do systemu TETRA w 13 polskich miastach i aglomeracjach miejskich. Nowa ogłoszona data składania ofert to 30 stycznia 2019 do godziny 9:30. Jednakże nie możemy wykluczyć kolejnego przesunięcia tego terminu w przypadku gdy KGP uwzględnieni odwołania, złożone przez firmę Integrated Solutions.

policjantka-z-radiotelefonem

Odwołania wniesione przez obie firmy dotyczą sposobu prowadzenia postępowania przetargowego, zmiany opisu zamówienia oraz SIWZ wraz z postanowieniami umowy. Zarzucono tutaj brak jednoznaczności zapisów, uniemożliwiający w praktyce realizacji podanego terminu umowy. Zakwestionowano także wysokość zastosowanych kar umownych – które w tym wypadku znacznie przewyższają standardowe stosowane w innych tego typu przetargach.

Motorola Solutions wskazuje w swoim odwołaniu m.in. oprócz szeregu niejednoznaczności w zapisach SIWZ, projektu umowy jak i załącznikach do tych dokumentów.

Przetarg – 162/BŁiI/18/TG/PMP http://przetargi.policja.pl/zp/….