Komenda Główna Policji tuż po godzinie 16:00 30 lipca br. poinformowała o unieważnieniu przetargu na modernizację łączności do systemu TETRA.

Na oficjalnej stronie postępowania pojawiła się informacja o unieważnieniu przetargu – „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA„. Zgodnie z wymienionym w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania artykułem 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Policja zamierzała do lipca 2020 roku zmodernizować łączność w 13 aglomeracjach miejskich.

Przetarg na modernizację policyjnych sieci radiowych do systemu TETRA został ogłoszony 1 września 2018 roku. Do przetargu zgłosiły się trzy konsorcja. W maju 2019 Policja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę konsorcjum Motorola Solutions za nieco ponad 152,5 mln zł brutto. Konsorcjum Rohill złożyło w tym przetargu ofertę o wartości niespełna 195 mln zł brutto, konsorcjum Hytera zaproponowało kwotę przekraczającą nieznacznie 191,7 mln zł brutto. Budżet zamawiającego opiewał na około 300 mln zł brutto.

Sytuacja ta jest bardzo ciekawa – ostatni wyrok KIO z dnia 18 lipca nakazywał Policji odrzucenie najkorzystniejszej punktowo oferty konsorcjum Motorola Solutions, a następnie ponowny wybór z pozostałych dwóch ofert. Korzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Sprint i Hytera. Nie wiemy jakie będą dalsze losy postępowania. Z całą pewnością jednak Policja w trybie natychmiastowym powinna zmodernizować swoją przestarzałą i wyeksploatowaną łączność analogową, która nagminnie jest podsłuchiwana przez nieuprawnione osoby. Nie pozostaje nam nic innego jak poczekać na dalszy rozwój sytuacji.

Źródło:162/BŁiI/18/TG/PMP / tetraforum.pl